Quốc Cường Gia Lai (QCG) giải trình lý do “bốc hơi” lợi nhuận sau kiểm toán

Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã QCG, sàn HoSE) vừa có văn bản giải trình chênh lệch số liệu báo cáo tài chính do Công ty lập và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019. Lợi nhuận sau thuế theo báo cáo tài chính kiểm toán là 58,5 tỷ đồng, giảm […]

Xem chi tiết

Ứng dụng hiệu quả hơn các phần mềm hỗ trợ hoạt động kiểm toán

Những năm gần đây, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) luôn chú trọng đầu tư máy móc, thiết bị cũng như xây dựng các phần mềm hỗ trợ hoạt động kiểm toán. Nhiều phần mềm được đưa vào ứng dụng và mang lại hiệu quả thiết thực. Tuy nhiên, yêu cầu đổi mới và hiện đại […]

Xem chi tiết

Hoạch định sự nghiệp kiểm toán nội bộ: Khi nào thì nên hành động? Từ Richard Chambers, Chủ tịch & CEO IIA

Mùa hè này, tôi đã có cơ hội để chia sẻ blog từ tài liệu lưu trữ của tôi và nó đã tạo ra rất nhiều sự quan tâm tại thời điểm được xuất bản. Tuần này, tôi xem xét lại câu hỏi muôn thuở về việc làm thế nào một kiểm toán viên nội […]

Xem chi tiết